POZOSTAW SWOJE DANE, A MY SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ:
IMIĘ I NAZWISKO *

ADRES E-MAIL *

TELEFON KONTAKTOWY *
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Polski Dom Maklerski S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2135, z późniejszymi zmianami) oraz na umieszczenie moich danych osobowych w bazie ww. spółki oraz na ich przetwarzanie przez ww. spółkę do celów marketingowych: otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od ww. spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.zwiń.. zobacz więcej...

* Wymagane pola

Oferta publiczna obligacji serii K FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. jest przeprowadzana na podstawie dostępnego Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone Memorandum Informacyjne nie jest przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

• nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,

• nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,

• przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.


Pobierz