Polski Dom Maklerski

Polski Dom Maklerski S.A. informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 08 listopada 2018r. cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY SPÓŁKI GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2019 r. GetBack S.A. w restrukturyzacji dokonała odbioru ewidencji obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A., a prowadzonej dotychczas przez Polski Dom Maklerski S.A.

W związku z powyższym, Polski Dom Maklerski S.A. nie jest już podmiotem prowadzącym ewidencję obligacji i nie prowadzi obsługi obligatariuszy spółki GetBack S.A.

W celu uzyskania informacji Obligatariusze powinni zgłosić się do GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum